نمونه کار

بازگشت به نمونه کار ها

مدیریت تیکت با فیلامنت - Filament Ticket System

مدیریت تیکت با فیلامنت - Filament Ticket System
  • مشتری -
  • دسته بندی متن باز - open source

یک پروژه با Filament 3 که مربوط به پیاده سازی یک سیستم مدیریت تیکت است.

در این پروژه، سیستم Role-Permission هم به بدون استفاده از پکیج خارجی پیاده سازی شده است

موارد پیاده سازی شده :

  • ساخت پنل های ادمین قدرتمند، سریع و کاربرپسند با استفاده از FilamentPHP
  • تعریف Bulk Actions سفارشی در Filament DataTables
  • اعمال فیلترهای سفارشی در جدول Filament
  • کار بر روی سفارشی سازی داشبورد
  • کار با نقش ها و مجوزها (بدون استفاده از پکیج های خارجی)
  • ساخت یک سیستم تیکت پشتیبانی با پیاده سازی صحیح نقش ها و مجوزها
  • ساخت منوی کشویی وابسته در FilamentPHP
  • کار با روابط BelongsToMany با استفاده از RelationManagers و سفارشی سازی صحیح آن ها

 

لینک پروژه در گیت هاب

AryanpAzadeh/filament-ticket-system: a simple ticket system with filament and custom permission system (github.com)